„Plattdeutsche Klassiker lesen!“
Klaus Groth


INHALT


zuerst lesen: „Gebrauchsanleitung“ 〉〉


Einführung in „Plattdeutsche Klassiker lesen!“ 〉〉
Klaus Groth, eine Einführung 〉〉
Min Jehann 〉〉
Klaus Groth über seine Familie 〉〉
Min Jungsparadies 〉〉
Goldbarg 〉〉
Matten Has´ 〉〉
Min Platz vær Dær 〉〉
Still, min Hanne 〉〉
Rȩgenleed 〉〉
Dar wahn en Mann 〉〉
Bispill 〉〉
Dagdeev 〉〉
As ik weggung 〉〉
He sä mi so vȩl 〉〉
Abendfrȩden 〉〉
Dat Moor 〉〉
Sünndagsruh 〉〉
Hell int Finster 〉〉
Dat Dörp in Snee 〉〉
Dat stöhnt int Moor 〉〉
Dat gruli Hus 〉〉
De ol Wichel 〉〉
Min Anna is en Ros´ so roth 〉〉
Min Annamedder 〉〉
De ole Harfenistin 〉〉
Orgeldreier 〉〉
De Fischer 〉〉
De Möller 〉〉
De Steen bi Schalkholt 〉〉
De Slacht bi Hemmingstedt 〉〉
De letzte Feide 〉〉
Ol Büsum 〉〉
Büsum 〉〉
Min Jungsparadies 3: Schlittschoh lopen 1 〉〉
Min Jungsparadies 3: Schlittschoh lopen 2 〉〉
Min Jungsparadies 4: Püttjerie 〉〉
Min Jungsparadies 5: Swarte un Witte 〉〉
Min Jungsparadies 6: „Nerrn“ 〉〉
Min Jungsparadies 7: De rike Hansohm 〉〉
Wat is een Jahr? 〉〉
Min Port 〉〉
Min Modersprak 〉〉

>>>