Literatur make ()

Niederdeutsche Werke: 11 Treffer ↴↴↴
Werke über Niederdeutsch: 0 TrefferNiederdeutsche Werke:


Günter Baumann Vun dat leve Geld (2021) 〉〉
Günter Baumann Hüüt kannst’ wat beleven! (2019) 〉〉
Marion Balbach Toväl Kapital is ok ein Qual (2019) 〉〉
Günter Baumann Vun Sien un Schien (2018) 〉〉
To Huus in Steenborg (2017) 〉〉
Insprook op Platt un anner Stremels un Stücken (2016) 〉〉
Günter Baumann Mitünner kummt dat knüppeldick (2014) 〉〉
Anita Peters Een Billerbook (2011) 〉〉
Günter Baumann Nu mol sachte! (2009) 〉〉
Günter Baumann Snicksnack op Platt un anner Riemels un Stücken (2007) 〉〉
Unnerwegs opsammelt (2006) 〉〉