John Brinckman: Pingsten

(Thema des Tages vom 30.05.2020)Pingsten

Oll Pingsten - du oll Pingsten!
Du güllen güllen Tiet!
De Gröttsten un de Ringsten,
Wo ward dat Hart ehr wiet!

För König un för Kœter,
Hoch Barch un deepe Grünn´,
Up Katens un up Schlœter
De een, de sülwig Sünn.

Dat sülwig gröne Läben,
An Halm un Busch un Bom.
De sülwig blåge Häben,
De sülwig söte Drom.

Een Lachen un een Singen,
Een Nähmen un een Dank,
Een Hart vör allen Dingen
De heel oll Welt entlang.

-----
Fassung Erstdruck, Wort-für-Wort-Übersetzung: niederdeutsche-literatur.de/texte